Forum för kristen feminism

Publicerat 

Forum för Kristen Feminism återkommer även i år!

Mellan den 8-9 november samlas vi åter i Majorna, Göteborg för att inspireras och få nya tankar kring kristendomen och feminismen.

Årets tema är sexualitet:

Sexualitet är en del av att vara människa, du är din kropp, du är i relation. Vi är skapade till Guds avbild för att älska och älskas med lust och njutning, närhet och intimitet. Detta vill vi prata om!

Hur gör vi för att våga prata om sexualitet på ett bejakande sätt? På vilket sätt beskrivs sexualitet i bibeln och hur tolkar vi det idag? Vad kan vi lära av historien för att skapa en bättre framtid? Vi tror helt enkelt att Gud hade en större plan.

 

Forum för Kristen Feminism är en konferens med föreläsningar, workshops och samtal – för att ge inspiration, nätverk och nya perspektiv i arbetet för en feministisk framtid i våra kyrkor.

 

Konferensen är ett öppet forum för feministiska frågeställningar och en mötesplats för dig som är kristen, feminist eller både och. Vår förhoppning är att du som deltagare får både fördjupning och nya perspektiv genom intressanta föreläsare och diskussioner med andra deltagare.

 

Forum för kristen feminism äger 8 – 9 november och arrangeras i kyrkorna i Majorna. Troende eller tvivlande, nyfiken eller övertygad – kom som du är!

 

Surfa in på kristenfeminism.se för senaste informationen!