Cafékväll Tro grönt!

Publicerat 

Onsd 9 okt kl 19

Vi människor står idag, som de flesta är medvetna om, inför en stor utmaning gällande vår miljö och vårt klimat. Vad gör vi i kyrkan? Vilka miljöetikska synsätt och föreställningar är det som förmedlas inom svensk kristenhet och hur skiljer sig dessa åt i olika samfund?  Se kalender för mer information.