Bibelsamtal -cirkel

Publicerat 

STUDIECIRKEL – BIBELSAMTAL I studiecirkelform kommer vi att läsa Matteusevangeliets tre sista kapitel och samtala om vad vi läser. Vad väcker det för tankar? Vad känner jag? Blir jag arg? Vilka nutidsfenomen känner vi igen? Om jag hade varit någon av personerna i berättelsen – hur hade jag reagerat då? Vi möts till fyra samtal. Onsdagarna 27 november,11 december, 8 och 15 januari kl 19.00. Våra samtal – och de bibeltexter som berör oss mest – kommer att påverka innehållet i vårens passionsandakter under påskveckan. Kursledare: Leif Romell. I samarrangemang (som allt annat vi gör) med Studieförbundet Bilda. Anmäl dig till leif@majornakyrkan.se eller 0705 355 299.