Onsdagsmässan

onsdagsmassan.se

Onsdagsmässan firades första gången hösten 2009 i S:t Andrews i centrala Göteborg. Mässan var från början tänkt att firas ett par gånger men har i stället fortsatt i över 9 år. Det är en enkel mässa med musik, bibelläsning, en kort reflektion, bön och tystnad. Efter mässan fortsätter sedan gemenskapen på ett kafé eller en bar i närheten. Efter många år i S:t Andrews Church fortsatte mässan i Betlehemskyrkan. Nu är det kyrkorna i Majorna som står som värd. Kollekten är en viktig del av Onsdagsmässan och därför ser vi fram emot att, med såväl pengar som engagemang och tid, kunna hjälpa till i en av de sociala och diakonala verksamheter som Räddningsmissionen arbetar med, nämligen kvinnor i utsatta livssituationer här i Göteborg. Du är mycket välkommen att fira mässa tillsammans med oss och dela gemenskapen. Varje onsdag kl. 18.30 i Matteuskyrkan under  våren 2020. Till hösten 2020 i Majornakyrkan.