Projektkör

PROJEKTKÖREN

En eller två gånger per termin drar vi i Majornakyrkan ihop en projektkör.
Under våren 2020 övar vi Måndagar i mars inför gudstjänst 29 mars. Start 9 mars  tider 19-20.30

Till jordens yttersta gräns är en musikgudstjänst som musiker och pastorer från Equmeniakyrkan och Equmenia skrev tillsammans under 2018 och var klar till temaåret 2019-2020.
Man ville genom denna gudstjänst uppmuntra till bibelläsning och men  även särskilt belysa Equmeniakyrkans internationella missionsarbete samt frågor om hållbarhet, klimat och miljö

För mer information kring reptider samt anmälan:
erika@majornakyrkan.se eller 0793-132803