Gudstjänster

Vi firar livesända gudstjänster via youtube på söndagar kl 11.  Gå in på youtube.com och sök på ”Majornakyrkan TV”. (OBS mellanslaget).

Till gudstjänster två veckor bakåt i tiden finns sökbara på youtube.com. Länken finns också här:

8 nov  https://youtu.be/L6KPwewDA3Q

1 nov https://youtu.be/eg6jZzF442w