Gudstjänster

Vi sänder under december inspelade gudstjänster via youtube på söndagar kl 11.  Gå in på youtube.com och sök på ”Majornakyrkan TV”. (OBS mellanslaget). 

Gudstjänster två – tre veckor bakåt i tiden finns sökbara på youtube.com. Länken finns också här:

7 febr Kyndelsmässodagen  https://youtu.be/QSOrw_gNWFA

31 jan  https://youtu.be/bOAtWijtBTw