Gudstjänster

Vi sänder under våren gudstjänster via youtube på söndagar kl 11.  Gå in på youtube.com och sök på ”Majornakyrkan TV”. (OBS mellanslaget). 

Gudstjänster två – tre veckor bakåt i tiden finns sökbara på youtube.com. Länken finns också här:

16 maj  https://youtu.be/5fJJnxLx9vU  synlig från kl 11.00 söndag 16 maj

9 maj  https://youtu.be/645xjZVvLwk

2 maj  https://youtu.be/I1a6NfC8K6Q

25 april  https://youtu.be/1ijKs-WdtxU