Öppen kyrka

Vi behöver öppna mötesplatser i dessa tider, coronasäkra sådana. Mån-Torsd håller vi öppet Majornakyrkan mellan kl 12 – 15 för möjlighet till stillhet, ljuständning, mötas på avstånd etc.
Välkommen in.