Gudstjänster

Från 1 sept firar vi gudstjänst i Majornakyrkan. Se kalendern.  Perioden med gudstjänster via youtube har i och med detta slutat.