Projektkör

PROJEKTKÖREN

Hösten 2021 övar vi inför 1 Advent 28 nov.

En eller två gånger per termin drar vi i Majornakyrkan ihop en projektkör.
För mer information kring reptider samt anmälan:
erika@majornakyrkan.se eller 0793-132803