Bortom rubrikerna – det dagliga livet i Afghanistan.

Temakväll med information av Abdul Toryalay och Tomas Jansson från Svenska Afghanistankommittén.

Servering av Bolani och försäljning av Saffran till förmån för SAK:s insamling till Afghanistans folk