Jordens sång – vårt ansvar

Under sommaren har samtalet kring klimatfrågorna gått vidare. Bl a har frågan om vems ansvar det är att agera. Skall politikerna lösa frågan eller skall var och en behöva ”försaka” något för att vi skall kunna leva vidare på vår jord? Någon har föreslagit att vi skall ta det lugnare, bli mer ”lata” för det är när vi flyger och far över jorden som vi också förstör den.

Samtalet går vidare bl a under fyra lördagar under hösten. Damkören med Lars-Göran Lilja på piano är med på varje samling. Vid varje tillfälle serveras ett enkelt rättvisefika där vi har möjlighet att fortsätta samtalet.

24 september 17.00  – Under ytan

Tavlor av konstnären Helene Johansson är utgångspunkten för kvällen. Berit Engberg samtalar med Helene om skapandeprocessen. Konstverken finns också med i söndagens gudstjänst.

15 oktober 17.00 – Utan mångfald – enfald!

Michael Nilsson, konstnär och miljökonsult, berättar om artrikedomen som finns på jorden och varför den är så viktig. Damkören sjunger.

12 november 17.00 – Hur går vi vidare?

Benedikta Cavallin är journalist och författare till boken ”Så räddar vi världen – 11 kapitel för en ljusare framtid”. Hon delar under kvällen med sig av sina tankar kring klimatet.  Maria Apelmo spelar blockflöjt.

.

17 december 17.00 – Sånger om julen – Jordens sång?

Damkören och Majornakören sjunger sånger om julen. Hur hänger dessa ihop med klimatet?