Zanaga aktuellt

Inlägg 21 nov

Kort film som visar at den videoprojektor vi bidragit med är i full användning i bibelöversättningsarbetet. Översättning till lokala språket kiteke i samarbetet med Alliance Biblique.

Inlägg 7 nov

Första veckan i november hade vi ett nytt möte via Zoom med vänförsamlingens ledargrupp i Zanaga. De hade nyligen fått en ny distriktsföreståndare, Mavoungou Vienné, som presenterade sig. Från Zanaga rapporterades med stor tacksamhet från de projekt som vi stöttat.

De presenterade sitt mål att under nästa år etablera ett diakonalt projekt för ursprungsbefolkningen i deras område. Mawatina-församlingen, en av de fyra församlingarna i distriktet, består till stor del av ursprungsbefolkning. Gruppen är historiskt undanträngd i kongosamhället. I Zoom-mötet nämndes systugor som en ingång till att ge möjlighet till inkomst och de vill medverka med möjlighet till skolgång. Vad det mer konkret kan handla om kommer vi att få presenterat senare i en projektplan som de önskar få stöd av oss i Majorna för att kunna genomföra.

Samtalet avslutades med att pastor Mavoungou bad för oss i Majorna och tackade Gud för vårt samarbete.

Distriktsföreståndare Mavoungou Vianné, Bor i byn Ingoimina där distriktet har sin exp
Pastorskandidat Goubili Aristid, ansvarig för distriktens projekt
Madzou Dominique, evangelist ansvarig för kyrkan i Zanaga centralort

1 sept Första brödet är nu bakat i nya brödugnen och en flakmotorcykel har de anskaffat för distrubition till byarna runt Ingoumina.

Nybakat bröd för leverans
med motocykeln

I Bambama har de börjat gjuta cementgolv. De väntar på leverans av fler säckar cement för att fortsätta .
Till kyrkan i Sala Mbama har de köpt in takplåtar och virke till takstolarna..

Cementgolvet i kyrkan Bambama börjar bli färdigt

Inlägg 1 mars -22: De projekt i församlingarna i Zanaga distrikt som vi beslutat stödja har nu börjat. Brödugnen börjar bli färdig och i länken här:

kan du se ett kort sekvens där man börjar med att lägga iordning cemengolvet.

Inlägg 28 dec-21. Från hösten -21 har vi haft en tät med kontakt med våra vänförsamlingar i Zanaga, Kongo Brazzaville. Två möten via Zoom och flertal samtal via Messenger med pastor Aristid Goubili. Vi har fått fråga om att vara med i och stödja några projekt de tror på. En brödugn i församlingens regi för att kunna sälja färska bröd i byarna runt Ingoumina och att färdigställa kyrkorna i Bambama med cementgolv och så tak och väggar i halvfärdiga kyrkan i Sala Mbama. Vi har ju ca 140.000 kr insamlade till att stödja församlingarna i Zanaga. Dessa projekt har de uppskattat till 50-60.000 kr. För ett år sedan började vi prata om att stödja med solceller till sjukstugan men det har visat sig att den byggnaden är i så dåligt skick att den först skulle behövas renoveras eller kanske tom byggas nytt. I avvaktan på ytterligare samtal om detta nya läge har Zanaga-distriktet sänt oss fråga om stöd i projekten ovan. I början av februari sände vi drygt 30.000 kr som en första insats och väntar nu med spänning på rapporter vad som händer i projekten. En gång veckan har vi kontakt via Messenger med våra vänner i Zanaga.