Jordens sång – vårt ansvar

Efter några terminer med Jordens sång-vårt ansvar”, och den feedback vi får, är vi mer och mer övertygade om att vi behöver mötesplatser där vi kan få förnyad kunskap, där hoppet kan spridas och samtalet föras vidare. Det är viktigt att vi är med och bildar opinion, att vi lär oss mer och agerar där vi kan.

Fyra lördagar under hösten bjuder vi in till Jordens sång-vårt ansvar. Vi varje tillfälle serveras enkelt mingelfika där vi har möjlighet att fortsätta samtalet.

Lördag 23 sept kl 17. Fred i relation till människor och jorden, Hans Abrahamsson, fredsforskare. Charlotta Grahn Wetter, violin. En kväll om social hållbarhet och fred som grund för klimat och god miljö.

Lördag 21 oktober kl 17.00 Vad gör vi med vår kunskap – samtalskväll. Margareta Björn, Leif Romell. Många av oss börjar bli riktigt bra på klimatfrågor… i teorin – men får vi ihop det i praktiken. Hur fortsätter vi att göra skillnad? Sång och musik: Monica Lantz och Jan Olsen..

Lördag 18 november kl 17.00 Gör staden något? Marcus Jahnke, avdelningschef miljöförvaltningen.

Lördag 16 december kl 17.00 Julsång i Majornakyrkan med klimattema.