Equmeniakyrkans Mission i andra länder

Equmeniakyrkans Internationella insamling

Under första adventshelgen börjar insamlingsperioden för vår gemensamma internationella mission. Temat för årets insamling är utifrån ett de våra tre strategiska målen i Mission 2023; ”Ett värdigt liv för alla”.

Vi tror att varje människa är skapad och älskad av Gud och har därför ett oändligt värde och en inneboende given värdighet som gäller oavsett yttre omständigheter. Långt över 100 år tillbaka har Equmeniakyrkan arbetat med att dela evangelium, visa omsorg och värdighet för de särskilt utsatta. Det har varit ett kännetecken för kyrkan i alla tider och det ligger i vårt DNA.

I kyrkokonferensen har vi beslutat om att vi tillsammans ska samla in 15.000.000 kr till vårt gemensamma internationella missionsarbete under året. Just den här insamlingsperioden som kommer nu är extra viktig för att vi ska nå detta målet.

I gudstjänsten 7 januari lyfter vi i Majornakyrkan särskilt fram denna insamling.