Temadag Klimat – kultur

Klimatrådet planerar en temadag; Klimat och kultur 13 januari från kl 9.00 där vi kan delta i olika grupper som kör, drama och konst som arbetar fram en gemensam gudstjänst 17.00. Det blir en dag med workshops som utgår från kreativitet för att möta klimatångesten, för att hjälpa hoppfullheten att spira. Barn 6–10 år får ett särskilt program.