Zanaga aktuellt

Ladda ner ”Gåvobevis Sykursprojektet Zanaga” gavobevis.pdf


Hälsningar maj-24 från några av de som går kursen och från bychefen. Ca tre minuter långa klipp. Språket är kiteke som översätts till franska. Sammanfattning av hälsningarna är inlagt.

Nuptail: Ung flicka från ursprungsbefolkningen. -Jag har nu varit på kursen för sömnad i ett år. Före dessa kunde jag ingenting om att sy tex kläder. Nu vet jag och kan sy upp kläder. Och inte bara att tillverka utan jag har en idé hur jag ska också ska kunna börja sälja. Jag är mycket tacksam till de som gett mig möjlighet till detta. Till alla som stöder detta. Önskar att vi också kunde ha en maskin för att ge broderi på kläderna. Jag behöver komma igång att mera lära mig läsa, skriva och räkna.

Mayaya: Jag är väldigt glad att jag har fått möjlighet att lära mig sömnad. Jag tackar Gud för att jag fått denna möjlighet. Jag kommer från ursprungsbefolkningen här i området och är djupt tacksam att få del av en denna kurs. Jag kan nu sy klänningar, väskor mm. Det har gett mig självkänsla och jag tackar för den uppmuntran jag får. Det jag saknar är maskin för att göra broderier. Jag bidrar nu till att barnen i min by kan få funktionella kläder. Jag har upptäckt att jag vill lära mig att läsa och skriva för att kunna gå vidare med sömnad. Önskan är att stödet från Majorna fortsätter så kurser kan fortsätta.

Bychefen Jag var med vid invigningen av sömnadskursen. I området här har en liknande kurs aldrig funnits. I vårt område finns det många unga flickor och kvinnor utan utbildning och arbete. Denna kurs har visat sig att de redan efter 4-5 månader kan sy fina kläder och annat nyttigt. Det är något som blivit accepterat av folk att det leder till något bra för oss. Jag vill uttrycka vårt stora tack till de som gjort denna kurs möjlig och till alla som ger stöd. Det är ju inte bara unga från vår by som kommer till kursen utan också från omgivande byar vilket vi tycker är mycket bra. Vi önskar att det inte bara ska vara en tillfällig kurs utan ska kunna fortsätta med nya grupper.

Från mars-24

Vi har under våren -24 kunnat sända iväg medel som säkerställer lärarlönerna till och med augusti. 4 mån à 4000kr återstår att samla från juni och framåt. Då har vi kunnat fullfölja detta tvååriga projekt. Vill du vara med och stödja se bifogade länk nedan.

Det två-åriga SYKURSPROJEKT för ursprungsbefolkning är klar med sitt första lyckade år. I kursen för de 28 eleverna är det flera som har varit och kommer att vara på praktik i städerna Dolisie och PointeNoire. Nu pågår det andra läroåret för eleverna och för att ha möjlighet att ha kvar lärare även detta år behövs 4000 kr/mån året ut.

Hälsning i aug -23

Projektet att restaurera kyrkan i SalaMbama är nu nästan färdigt. Projektet fanns med i önskemålen redan -21 och ingick i de pengar vi sände då. Nu har de fått tag i material och kunnat bygga upp väggarna och lagt på tak.

Före

Så här ser det nu sommaren -23


Rapport från syprojektet Zanaga

Efter att ha mottagit 2.650.000 CFA (48.000 SEK) från Majorna för sykursprojektet riktad till ursprungsbefolkningen i Zanaga vill vi lämna rapport om dagsläget Juli -23.

Vårt bidrag hittills har varit 48.000 SEK. Deras egeninsats har varit 22.000 SEK

Tillägg vid kontakt via Messenger 8 sept  De pengar vi sänt är nu (slutet aug) slut. Deras fråga nu är om vi har möjlighet att vara med så att de kan fullfölja projektet. Det mesta av maskiner mm är inköpt nu handlar det främst om lärarlöner i 17 månader.

5 dagar i veckan (Månd- Fred) är det 3-4 tim undervisning per dag. Idag är det 28 elever och två lärare. Av eleverna är det 80% som kommer från ursprungsbefolkningen och 20 % är från familjer med stora svårigheter. Detta skulle ge dem en chans till yrke och därmed försörjning av många i deras resp familjer. De kommer att ha praktikplatser i Pointe Noire i tre-veckoperioder med 3 elever åt gången.

.

Hälsning 5 april

Symaskiner inköpta och på plats. Kurser har redan börjat. Textillärare från Pointe-Noire på plats och kurser har börjat. Det som först togs som ett skämt av folket är nu i full aktivitet. Stor tacksamhet till oss i Majorna som gjort detta möjligt.

Inlägg 9 febr

Till projektet med sykurser riktat till ursprungsbefolkningen har vi nu översänt 49.000 kr för inköp av maskiner och startkostnader. De reserverade pengarna i vår kassa till Zanaga är då nästan slut. Önskemålen av de övriga projekten tar vi ställning till när mer pengar kommer in vid gåvor och insamlingar.

Inlägg 13 jan -23

Vi i Majornakyrkan har fått fråga om att samverka i 5årigt projekt riktat till ursprungsbefolkningen i Zanagaförsamlingarnas område. De har beskrivit kurs i sömnad som i förlängning kan ge jobb, ett projekt att medverka till att fler kommer till sjukstuga när de ska föda ( höga dödstal vid födsel när man inte har förtroende för sjukvård), stötta med skolpaket med skolmateriel för att ge möjlighet att fler går i skola. Beräknad kostnad år 1 – 70.000 kr, år 2-5 ca 20.000 kr per år.

Inlägg 21 nov

Kort film som visar att den videoprojektor vi bidragit med är i full användning i bibelöversättningsarbetet. Översättning till lokala språket kiteke i samarbetet med Alliance Biblique.

Inlägg 7 nov

Första veckan i november hade vi ett nytt möte via Zoom med vänförsamlingens ledargrupp i Zanaga. De hade nyligen fått en ny distriktsföreståndare, Mavoungou Vienné, som presenterade sig. Från Zanaga rapporterades med stor tacksamhet från de projekt som vi stöttat.

De presenterade sitt mål att under nästa år etablera ett diakonalt projekt för ursprungsbefolkningen i deras område. Mawatina-församlingen, en av de fyra församlingarna i distriktet, består till stor del av ursprungsbefolkning. Gruppen är historiskt undanträngd i kongosamhället. I Zoom-mötet nämndes systugor som en ingång till att ge möjlighet till inkomst och de vill medverka med möjlighet till skolgång. Vad det mer konkret kan handla om kommer vi att få presenterat senare i en projektplan som de önskar få stöd av oss i Majorna för att kunna genomföra.

Samtalet avslutades med att pastor Mavoungou bad för oss i Majorna och tackade Gud för vårt samarbete.

Distriktsföreståndare Mavoungou Vianné, Bor i byn Ingoimina där distriktet har sin exp
Pastorskandidat Goubili Aristid, ansvarig för distriktens projekt
Madzou Dominique, evangelist ansvarig för kyrkan i Zanaga centralort

1 sept Första brödet är nu bakat i nya brödugnen och en flakmotorcykel har de anskaffat för distrubition till byarna runt Ingoumina.

Nybakat bröd för leverans
med motocykeln

I Bambama har de börjat gjuta cementgolv. De väntar på leverans av fler säckar cement för att fortsätta .
Till kyrkan i Sala Mbama har de köpt in takplåtar och virke till takstolarna..

Cementgolvet i kyrkan Bambama börjar bli färdigt

Inlägg 1 mars -22: De projekt i församlingarna i Zanaga distrikt som vi beslutat stödja har nu börjat. Brödugnen börjar bli färdig och i länken här:

kan du se ett kort sekvens där man börjar med att lägga iordning cemengolvet.

Inlägg 28 dec-21. Från hösten -21 har vi haft en tät med kontakt med våra vänförsamlingar i Zanaga, Kongo Brazzaville. Två möten via Zoom och flertal samtal via Messenger med pastor Aristid Goubili. Vi har fått fråga om att vara med i och stödja några projekt de tror på. En brödugn i församlingens regi för att kunna sälja färska bröd i byarna runt Ingoumina och att färdigställa kyrkorna i Bambama med cementgolv och så tak och väggar i halvfärdiga kyrkan i Sala Mbama. Vi har ju ca 140.000 kr insamlade till att stödja församlingarna i Zanaga. Dessa projekt har de uppskattat till 50-60.000 kr. För ett år sedan började vi prata om att stödja med solceller till sjukstugan men det har visat sig att den byggnaden är i så dåligt skick att den först skulle behövas renoveras eller kanske tom byggas nytt. I avvaktan på ytterligare samtal om detta nya läge har Zanaga-distriktet sänt oss fråga om stöd i projekten ovan. I början av februari sände vi drygt 30.000 kr som en första insats och väntar nu med spänning på rapporter vad som händer i projekten. En gång veckan har vi kontakt via Messenger med våra vänner i Zanaga.