From Uncategorized

Kyrkan stängd men finns på Nätet

Publicerat 

2020-04-04 Information till Majornakyrkans besökare med anledning av Coronaviruset KYRKAN STÄNGD men har gudstjänster på nätet. Med anledning av detta beslut om stängning, så kommer inga gudstjänster att äga rum i kyrkan. Vi siktar och hoppas på att så snart det är möjligt kunna ha gudstjänster och verksamhet i kyrkan när utvecklingen möjliggör detta. Till …

Read more

Passionsveckan på nätet

Publicerat 

Vår tradition med passionsandakt varje kväll i kyrkan under påskveckan flyttar ut på nätet. Men med annat innehåll än planerat. Det blir musik/sånger från andakter/gudstjänster i kyrkan, läsning av psaltartexter till hopp o tröst, reflexion, förbön mm. Länkar till dessa inspelade andakter läggs ut här, en ny varje dag i veckan från ca kl 15.00. …

Read more

Gudstjänst Palmsöndagen

Publicerat 

Hälsning från Majornakyrkan med en minigudstjänst på nätet för Palmsöndagen som du kan delta i hemma; titta, lyssna, be med i bönerna. Vi önskar Guds kraft till dig! Klicka på ”Läs mer” och på nästa sida klickar på länktexten för Palmsöndagen;  https://youtu.be/iynptpdpZJo Minigudstjänst 29 mars   https://youtu.be/2U96M6vfgVI

Read more

Bön i orolig tid

Publicerat 

Bön i orolig tid (av Sveriges Kristna Råd) Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, …

Read more

Projektkör

Publicerat 

PROJEKTKÖREN En eller två gånger per termin drar vi i Majornakyrkan ihop en projektkör. Under våren 2020 övar vi Måndagar i mars inför gudstjänst 29 mars. Start 9 mars  tider 19-20.30 ​Till jordens yttersta gräns är en musikgudstjänst som musiker och pastorer från Equmeniakyrkan och Equmenia skrev tillsammans under 2018 och var klar till temaåret 2019-2020. …

Read more

Onsdagsmässan

Publicerat 

onsdagsmassan.se Onsdagsmässan firades första gången hösten 2009 i S:t Andrews i centrala Göteborg. Mässan var från början tänkt att firas ett par gånger men har i stället fortsatt i över 9 år. Det är en enkel mässa med musik, bibelläsning, en kort reflektion, bön och tystnad. Efter mässan fortsätter sedan gemenskapen på ett kafé eller …

Read more

Välkommen till barnkörer

Publicerat 

Välkommen till musikverksamheten för barn och unga i Majornakyrkan! Vi erbjuder verksamhet från 4 år och uppåt. För de mindre barnen finns MiniHopp, som är en rytmikgrupp med inriktning på barnkör. För de äldre finns musikalgruppen Chapter! MINIHOPP 4-6 år Måndagar 17:15-18:00 I denna grupp välkomnar vi barn som vill ta sina första steg inom musikens …

Read more