Publicerat 

I världen

Kongo och England 

Församlingen har sedan flera år vänförsamlingar, i Kongo Brazzaville och Liverpool, England. Församlingen anser det viktigt med kontakter, både för att dela med oss och själva få ta del av ett annat liv.

I Zanaga, Kongo Brazzaville, har Svenska Missionskyrkan haft en missionsstation där vår församlingsmedlem Gunnar Jonsson arbetat i många år. Vi fortsätter nu med ömsesidiga kontakter på flera olika sätt, bland annat genom utbytesresor och diskussioner om olika former av utveckling.

I Highfield utanför Liverpool, blir det av naturen enklare med kontakterna, både på grund av språket och kortare resväg.

Information
Expeditionen, 031-7225880