Publicerat 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Församlingen är sedan 2013 diplomerad enligt Kyrka för Fairtrade, som ett bevis för engagemang för rättvis handel och etisk konsumtion.
I övrigt har församlingen tagit fram denna miljöpolicy:

 • Att i förkunnelse och handling verka för en
  hållbar utveckling och en rättvis fördelning
  av jordens resurser.
 • Att alla som berörs av församlingens verksamhet,
  inspireras till ökat miljöansvar.
 • Att använda utbildning, information,
  reflektion och samtal som verktyg för att
  genomföra vår miljöpolicy. Viktigt är att ge
  utrymme att hantera både besvikelse och
  glädje.
 • Att förvaltningen av våra materiella och
  ekonomiska resurser präglas av vår
  miljöpolicy.
 •                                                                                  *  Att bana väg för förundran över skapelsens
  rikedom genom olika upplevelser i t. ex natur
  och kultur.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen finns för nerladdning (kommer snart)