Projektkör

PROJEKTKÖREN
Från 16år

En eller två gånger per termin drar vi i Majornakyrkan ihop en projektkör.
Under Våren 2018 satte vi upp Bengt Johanssons mässa Gå djupare och till advent  sjunger vi under 1a advents gudstjänsten.
Detta är en kör för alla över 16 år och inga förkunskaper krävs!

Projekt för våren -19 är under planering. Kommer snart mer info.

För mer information kring reptider samt anmälan:
erika@majornakyrkan.se eller 0793-132803