Projektkör

PROJEKTKÖR I MAJORNAKYRKAN – VILL DU VARA MED?

Guds rike är ett bord – en sångmässa för ovana körsångare och ovana kyrkobesökare med sånger skrivna av undertecknad. Enkla sånger med enkla körarrangemang. 

Med ”ovana körsångare” menar jag att även den som inte tror att den KAN, men som VILL, ska kunna vara med.

Med ”ovana kyrkobesökare” menar jag att jag har en önskan att fler ska VÅGA uppleva hur det är att vara med i en gudstjänst och kanske förstå vad det betyder när det ”firas” mässa (nattvard).

Den första sångens refräng ger en hint om hur jag tänker:

”Guds rike är ett bord, vi är alla bjudna. Vi får komma som vi är. Ingen ska säga att det inte finns plats, för det gör det.”

 Du behöver alltså inte känna att du är van, det räcker att du är nyfiken.

Men även du som är van är lika varmt välkommen!

/Liselott Björk, diakon och församlingsmusiker i Majornakyrkan