Projektkör

PROJEKTKÖREN
Från 16år

En eller två gånger per termin drar vi i Majornakyrkan ihop en projektkör.
Projekt för våren-23 har varit Laleh-sånger och en gospelkonsert.

Info om Hösten -23 kommer!