Någon att tala med

Behöver du någon att samtala med kan du kontakta vår pastor leif@majornakyrkan.se eller 0705 – 355 299 (säkrast måndag – torsdag dagtid).