Person som läser bibeln

Om kyrkan

Välkommen till vår församling, Majornakyrkan.

Vi är en församling med ca 160 medlemmar. Men många fler är indragna i vår kyrkas liv, kanske bortemot 500 personer.

Vår kyrka har nyligen bytt namn från Majornas Missionskyrka till Majornakyrkan, detta skedde i samband med att tre kyrkor på riksplanet slogs samman. En kyrka är en av få mötesplatser där generationerna möts och där olikheterna är själva poängen med gemenskapen.

Vad brinner vi för? Barnen och de unga har alltid prioriterats. Livsfrågorna, tolkningen av bibeltexter, internationell solidaritet, sång och musik har också värderats högt genom åren. Så också nu.

Just nu låter vi oss styras av tre fokus: Den gränsöverskridande kyrkan, Det nära samtalet och Skapelseansvar. Detta brinner vi för!

Det ideella arbetet är grunden för vår verksamhet. Tillsammans delar vi på ansvaret, arbetsuppgifterna, ekonomin. Mitt på torget och mitt i livet vill vi som kyrka alltid befinna oss.

Har du frågor eller behov du skulle vilja att någon ber för? Skicka gärna ett meddelande. Vill du veta mer om kristen tro eller kyrkan? Längre ner på sidan finner du frågor som vi besvarat. Besök oss gärna eller kontakta en pastor som tar samtalet vidare med dig.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.