Samarbete

Reningsborg Second Hand

Sedan många år har församlingen ett samarbete på volontärbasis med Reningsborg. Att få syssla med detta känns så meningsfullt, ta tillvara och bidra till att andra kan använda det du inte behöver.

Pengarna som kommer in används till boende i Sverige och projekt i Polen, Rumänien och Moldavien. Både pengar och grejor skickas till dessa projekt. Pengar skickas också till katastrofhjälp när det behövs.

Räddningsmissionen

Vår församling är sedan ca 50 år en av huvudmännen i Göteborgs Räddningsmission.

De har ett erkänt förtroende för sitt arbete bland människor som behöver hjälp, på olika sätt. Vi bidrar ekonomiskt och med volontärarbete.