Välkommen till Majornakyrkan

Aktuellt i kalendern

Adventsgudstjänst

”Det var en gång en åsna!” Leif Romell predikan. Pontus Björnell, sång. Körgrupp, dirigent Sven Apelmo. Gustaf Olsson, piano, orgel. Kyrkfika

JULMARKNAD TORGFEST

JULMARKNAD, TORGDAG 9 DECEMBER KL 11–15 Majornakyrkans julmarknad och för Chapman Uniteds torgfest. På torget finns bland annat Biblioteket, Faktum, Lemona, teater Gest, Konditori Chapman, Räddningsmissionen, Majornakyrkan, Kanotcentrum och cykelfirman VeloForm med flera. På scenen uppträder Håkan Lilja och Eva Erlandsson från Räddningsmissionen, samt Göteborgskapellet. En del av Majornakyrkans julmarknad finns…

Gudstjänst med Lucia

SÖNDAG ANDRA ADVENT 16.00 OBS TIDEN! Allvarsord i advent. Leif Romel. Lucia och barnkörerna Memory och Chapter, dirigenter Aina Stenberg, Siv Dahl Lövsén, Liza Parisi. Föräldraorkester. Söndags -scout deltar.

Jordens sång-vårt ansvar

Julens budskap i klimatnödläget. Damkören, dirigent Sven Apelmo. Ann-Britt Ängerheim delar tankar.

Gudstjänst

Han pekar på en annan … Lena Huld predikan, Stefan Tellevi, musik av Göteborgskapellet.

Equmeniakyrkan nationellt