Välkommen till Majornakyrkan

Aktuellt i kalendern

Torsdagsträff

Höstavslut  OBS på Måndag Anmälan till serveringen

JULMARKNAD

Majornakyrkans julmarknad som en del av torgfesten samtidigt på Chapmans torg

Gudstjänst

En radikal retoriker. Leif Romell. Andreas Herngren. Sång av Chapter och Memory. Erika Bomb och Liza Parisi är dirigenter. Luciatåg Kyrkfika

Equmeniakyrkan nationellt