Välkommen till Majornakyrkan

Aktuellt i kalendern

Gudstjänst

Kyndelsmässodagen, Inarbetat och genomsyrat, Nina Holgersson predikar, Erika Bomb spelar, Kyrkfika

Bråttom men inte kört

-hoppfullt om klimatet! Stefan Edman, välkänd och prisbelönt populärvetenskaplig författare och miljöskribent berättar utifrån sin bok om hur individer, länder och företag vinner på att hejda den globala uppvärmningen nu. Fairtradefika. Samverkan med Bilda.

Nattvardsgudstjänst

Ord som stör eller berör, Leif Romell predikar, Karin Wiberg violin, Erika Bomb piano/orgel, Kyrkfika

Equmeniakyrkan nationellt