Hantering av personuppgifter

GDPR är en EU-lag, som i grunden tillkommit för att skydda oss som privatpersoner från otillbörlig marknadsföring, samt vidareförsäljning av personuppgifter med mera. Alltså ett väldigt gott syfte. Därför måste också vi i Majornakyrkan och Equmenia Majorna uppdatera vår policy kring hur vi hanterar personuppgifter. Som en del av det arbetet håller vi på att gå  igenom samtliga (!) dokument, både på papper och i datorer, för att säkerställa att vi följer både lagen och vår policy.

 Vad innebär detta för dig?

Du som är medlem anses ha ingått ett avtal med Majornakyrkan. Det innebär att vi på ett säkert sätt (godkänt av staten) hanterar dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, mailadress och telefon, samt uppgifter om dina händelser i församlingen (medlemskap, dop, barnvälsignelse, konfirmation, vigsel, etc), samt uppgifter om grupper som du deltar i. Förekomsten av dina personuppgifter i pappersform och i dokument på datorer kommer att minimeras till det mest nödvändiga (besöker du styrelsemötet kommer det att stå i protokollet, är du med i en kaffegrupp hamnar du på en lista). Skillnaden är egentligen inte så stor, men nu får vi inte längre spara gamla listor på annan plats än i arkivet. Med vissa restriktioner får vi ge ut en församlingsmatrikel.

 För dig som inte är medlem, men till exempel får vårt församlingsblad via posten eller utskick via e-post, gäller samma sak. Du är registrerad på ett säkert sätt (för att vi skall klara att hantera utskicken) och för att administrera de grupper/verksamheter du eventuellt är med i.

 Dina rättigheter

Alla har rätt att få reda på vad som är registrerat om dem. Du kan alltså höra av dig med en förfrågan och vi tar fram de uppgifter vi har om dig. Detta kommer att ta lite tid i början, för det är mycket arbete just nu med att sortera, slänga onödiga uppgifter, systematisera. Du har också rätt att kräva att vi stryker alla uppgifter om dig.

 För dig som inte är medlem innebär det i så fall att vi slutar skicka församlingsblad/e-post, samt stryker alla uppgifter som är möjliga att stryka. Vissa uppgifter är vi nämligen skyldiga att spara (se nedan).

 För dig som är medlem kan vi stryka alla uppgifter som inte är relevanta för medlemskapet. Vill du stryka dem också måste du avsluta medlemskapet.

 Det finns dock undantag i vad vi kan stryka. Alla som deltar i studiecirklar eller är medlemmar i församlingen/equmenia redovisas till staten varje år. Inte som enskilda människor, utan som en del av statistikrapportering. Detta ligger till grund för det statsstöd som Equmeniakyrkan/equmenia får. Men bakom statistiken måste ju finnas riktiga personer. De uppgifterna måste därför sparas ett visst antal år för att en eventuell statsrevision skall kunna se att vi inte fuskat.

 Marknadsföring / ”vidareförsäljning” av dina uppgifter

Nej, vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon annan part, för att de skall kunna göra reklam eller något annat. Men vi levererar en del uppgifter vidare, som vi är skyldiga enligt överenskommelse med tredje part (Equmeniakyrkan och Bilda) (och deras krav från staten).