Expedition

Majornakyrkan och Equmenia Majorna

Besöksadress Chapmans torg. Göteborg

Ingång till exp: Chapmansgatan 6,

Tel 031-722 58 80, e-post: info@majornakyrkan.se