Gudstjänst

I alla tider har människor byggt altare och format riter inför Gud. Den kristna gudstjänsten har under ett par årtusenden haft olika gestalt, men mycket av innehållet känns igen i vår tids gudstjänster.

Här ska ingen behöva förställa sig. Den goda gudstjänsten låter både hela och trasiga relationer få plats liksom livets alla motsatser.

Vi kommer förmodligen av olika anledningar. Kanske för att träffas, kanske för att söka stillhet, för att lyssna till svåra, märkliga, underbara texter, för att sjunga eller kanske för kyrkfikats skull…

Gudstjänsterna liknar varandra och skiljer sig åt. Skördegudstjänst, Gudstjänst för alla åldrar, meditativ taizémässa, temagudstjänst om global solidaritet, samtalsgudstjänst…

När det är som bäst hämtar vi i gudstjänsten kraft att leva ett sant mänskligt liv veckan som följer.