Boksamtal

En gång i månaden (ej juni till augusti) träffas vi i Boksamtal och samtalar om boken vi läst senaste månaden.
I våra boksamtal får vi ofta uppleva hur spännande det kan vara att dela läsupplevelser med varandra. Vi tänker att det inte finns rätt eller fel i hur man uppfattar böcker. Olika perspektiv och åsikter berikar. I mer än 10 år har vi inbjudit till samtal och reflektion. Det har blivit en del böcker, från missionslitteratur, deckare till nobelpristagare. Böckerna väljer de som just då är med i gruppen och böckerna ska finnas på biblioteket och i pocket. Datum syns på hemsidans kalender. Mycket välkommen med! I samarbete med studieförbundet Bilda.

Kontakt: Lena Grahl 0760-349850