Miljöpolicy

Församlingen är sedan 2013 diplomerad enligt Kyrka för Fairtrade, som ett bevis för engagemang för rättvis handel och etisk konsumtion.

I övrigt har församlingen tagit fram denna miljöpolicy:

  • Att i förkunnelse och handling verka för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser.
  • Att alla som berörs av församlingens verksamhet, inspireras till ökat miljöansvar.
  • Att använda utbildning, information, reflektion och samtal som verktyg för att genomföra vår miljöpolicy. Viktigt är att ge utrymme att hantera både besvikelse och glädje.
  • Att förvaltningen av våra materiella och ekonomiska resurser präglas av vår miljöpolicy.
  • Att bana väg för förundran över skapelsens rikedom genom olika upplevelser i t. ex natur och kultur.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen finns för nerladdning (kommer snart)