I världen

Församlingen har sedan flera år vänförsamlingar, i Kongo Brazzaville och Liverpool, England.

Församlingen anser det viktigt med kontakter, både för att dela med oss och själva få ta del av ett annat liv.

I Zanaga, Kongo Brazzaville, har vår systerkyrka Eglise Evangelique du Congo en församling med sjukstuga. Vi har haft missionärer i vår församling som arbetat där i många år. Genom dem har vi levt med nära kontakt med Zanaga. Vi fortsätter med ömsesidiga kontakter på flera olika sätt, bland annat genom utbytesresor och diskussioner om olika former av utveckling.

I Highfield utanför Liverpool, blir det av naturen enklare med kontakterna, både på grund av språket och kortare resväg.

Information
Expeditionen, 031-7225880