RPG Dagträffar

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap, RPG, är en pensionärsorganisation som är öppen för alla.

Förbundet vill värna om hela människan utifrån kristen grund.

RPG-träffarna är till för alla intresserade. Torsdagar kl 11.00,